Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

Надлежност Републичког јавног тужилаштва Републике Српске

 

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске је самостално државно тијело основано за подручје Републике Српске. Републичко јавно тужилаштво чини Опште одјељење које у свом саставу има: Одсјек за ратне злочине, Одсјек за општи криминал, Одсјек за привредни криминал и Одсјек за малољетнике и Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала које је успостављено Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала (у даљем тексту Посебно одјељење тужилаштва).

 

Републички јавни тужиоци Општег одјељења Републичког јавног тужилаштва пред Врховним судом Републике Српске заступају жалбе окружних тужилаштава изјављених на првостепене пресуде окружних судова, те заступају оптужнице у предметима у којима је Врховни суд укинуо првостепене пресуде и одредио поновно суђење. Поред ове функције, Опште одјељење Републичког јавног тужилаштва своју функцију може остваривати и пред основним и окружним судовима, као и пред Уставним судом Републике Српске.

 

Републички јавни тужиоци распоређени у Посебно одјељење тужилаштва спроводе истражне радње и кривично гоњење учинилаца кривичних дјела из члана 3. Закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh