• logo
 • Republičko javno tužilaštvo
  Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad tužilaštva
 • Zaposleni u tužilaštvu
 • Konkursi za upražnjene pozicije

  Poziv za prijave konsultanata

  27.04.2021.
  USAID -ov projekt Pravosuđe protiv korupcije (Projekt) je petogodišnji projekt iz oblasti vladavine prava, koji implementira Development Professionals Inc ,  je počeo sa radom u septembru 2019. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Aktivnosti Projekta su usmjerene na jačanje kapaciteta partnerskih sudova i tužilaštava sa sjedištem u Sarajevu, Banja Luci, Zenici, Bihaću i Mostaru za efikasnu borbu protiv najtežih oblika korupcije, privrednog i organizovanog kriminala. Projekt se takođe bavi i jačanjem integriteta pravosudnih institucija, kao i mehanizama odgovornosti unutar njega, te izgradnjom kapaciteta partnerskih institucija u cilju unapređenja transparentnosti i komunikacije sa javnošću. 

  U okviru svojih aktivnosti, za potrebe realizacije podrške u sjedištu partnerskih institucija, Projekt planira angažovati konsultante sa završenim  fakultetom relevantnog smjera. Podrška obuhvata analizu određenih pravnih i ekonomskih pitanja, kao i pitanja u oblasti kriminologije, te podršku u procesu istraživanja sudske i tužilačke prakse.

  Zainteresovane osobe treba da dostave svoje biografije na engleskom i jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH na E-mail adresu: info@usaidjaca.ba uz referencu na ovaj poziv, najkasnije do 6.5.2021. godine.

  Projekt će, na osnovu dinamike realizacije planiranih aktivnosti, direktno kontaktirati moguće kandidate i pregovarati o uslovima za njihovo angažovanje. Prijava na ovaj poziv ne garantira angažman konsultanta. 
  • 1 - 1 / 1
  • 1