Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

Ријеч главног републичког јавног тужилаштва

Поштовани грађани,

 

Законом о јавним тужилаштвима, тужилаштва су дефинисана као самостални државни органи који у оквиру прописаних права и дужности предузимају  законом одређене мјере у погледу  откривања и гоњења учинилаца кривичних дјела и улажу правне лијекове ради заштите законитости.

Тужилаштва штите остваривање људских права и слобода, загарантованих Уставом и законом и обезбјеђују уставност и законитост.

 

Законом о јавним тужилаштвима прописана је и организациона структура тужилаштава коју чине Републичко тужилаштво, као највише јавно тужилаштво, чије сједиште је у Бањалуци, а  којем су подређена сва остала тужилаштва, што доприноси учвршћивању хијерархијске структуре, одговорности и ефикасности  у тужилачкој организацији.

 

Тужилаштва у  Републици  Српској су организована у својим организационим јединицама и то одјељењима и одсјецима. Републичко јавно тужилаштво чини опште одјељење које у свом саставу има: Одсјек за ратне злочине, Одсјек за општи криминал, Одсјек за привредни криминал и Одсјек за малољетнике и Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала које је  успостављено Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

 

Поред Републичког тужилаштва, организациону структуру чине и шест окружних јавних тужилаштава чија сједишта су у Бањалуци, Приједору, Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву и Требињу.

 

Тужилаштва раде на предметима ратних злочина, привредног и организованог криминала, као и општег криминала који чини 90 % предмета у тужилаштвима и који највише погађа грађане. Тужилаштва годишње имају у раду око 12. 000 пријава, од којих рјешавају преко 8. 000, воде око 10. 000 истрага, од којих рјешавају око 7.000, подижу око 6. 000 оптужница, исте заступају на судовима, изјављују жалбе и предузимају бројне друге радње. Овај сложен и одговоран посао обавља у просјеку око 100 тужилаца.

 

У свом послу суочавамо се са бројним проблемима које не желимо истицати. Такође, изложени смо разним притисцима, неоправданим критикама, омаловажавањима и нападима. Свакако, свјестан сам да није све онако како би сви жељели, па и ми у тужилаштвима, те да у одређеним случајевима истраге дуго трају или се на завршавају подизањем оптужнице или доношењем осуђујуће пресуде. На нама је да заједно са Министарством унутрашњих послова Републике Српске и другим надлежним институцијама, радимо свој посао што боље и ефикасније, а све у циљу заштите Вас и Ваше имовине, као и интереса правних лица.

 

Главни републички тужилац
Махмут Шврака


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh