Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

Потврђена оптужница против судије Окружног привредног суда у Источном Сарајеву

07.06.2021.

Судија за претходно саслушање Окружног суда у Бањалуци потврдио је оптужницу коју је Републичко јавно тужилаштво, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала дана 26.05.2021. године подигло против Драгана Боровчанина, судије Окружног привредног суда у Источном Сарајеву због кривичног дјела  Повреда закона од стране судије или јавног тужиоца. 

Оптужница Боровчанина терети да је  дана 07.08.2020. године у Источном Сарајеву, поступајући као судија Окружног привредног суда у Источном Сарајеву у извршном поступку пред тим судом, у намјери да својој кћерки прибави корист, на начин да јој омогући куповину непокретности, једнособног стана, који је био предмет извршења, за једну трећину тржишне вриједности, закључком од 07.08.2020. године на другом рочишту за продају, истој продао предметну непокретност и тиме директно прекршио одредбу члана 88. Закона о извршном поступку који прописује да купац непокретности која је предмет извршења не може бити судија или друго лице које службено учествује у поступку продаје, њихов супружник, ако није сувласник и с њима повезана лица ( преци, потомци, браћа и сестре и њихови супружници ) извршеник и његов супружник нити лице које по закону не може стећи непокретност  која је предмет извршења.

У оптужници се наводи да доношењем незаконите одлуке о продаји и досуди предметне непокретности  на другом  рочишту за јавно надметање, када се непокретност може продати до једне трећине вриједности утврђене закључком о продаји, произилази јасна намјера судије да својој кћерки  прибави корист на начин да јој омогући  да стан који је процијењен на износ од  55.145,00 КМ купи за цијену од 18.381,66 КМ.НАПОМЕНА
„ Потврђивање оптужнице против одређеног лица не значи да је то лице заиста и одговорно за почињење кривичног дјела. Према принципу пресумпције невиности, свако се сматра невиним за кривично дјело док се павоснажном пресудом не утврди његова кривица.“


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh