Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

Zbog trgovine djecom optuženo tri lica

11.01.2021.

Sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banjaluci potvrdio je optužnicu koju je Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala dana 25.12.2020. godine podiglo protiv Seferović Jasmina, Seferović  LJube i lica sa inicijalima A.S. 

Optužnica Seferović Jasmina tereti da je živio u vanbračnoj zajednici sa djetetom mlađim od 16 godina,  te da je tokom trajanja vanbračne zajednice, u periodu od decembra 2018. godine do 20.02.2020.godine, maloljetno lice držao radi iskorištavanja njezinog rada prisilnim prosjačenjem, čime je počinio krivično djelo Trgovina djecom u sticaju sa krivičnim djelom Vanbračna zajednica sa djetetom, a  A.S. da je kao majka, iz koristoljublja omogućila da njezino dijete koje nije navršilo 16 godina živi u vanbračnoj zajednici sa punoljetnim licem, čime je počinila krivično djelo Vanbračna zajednica sa djetetom, dok Seferović LJubu optužnica tereti za pomaganje u izvršenju krivičnog djela Vanbračna zajednica sa djetetom. 


NAPOMENA
„ Potvrđivanje optužnice protiv određenog lica ne znači da je to lice zaista i odgovorno za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pavosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.“


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh