Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

Zašto tužioci puštaju osumnjičene koje hapsi policija?

To se ne dešava često, ali kada se desi, iz razumljivih razloga, izaziva veliku pažnju javnosti. Pravo je tužioca da podnese prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom, s tim da tužilac mora da navede i zakonske razloge za određivanje pritvora. U određenim slučajevima sudije ne dijele naše mišljenje, pa u skladu sa svojim ovlašćenjima ne određuju pritvor. Ovdje moram istaći da je pritvor jedna restriktivna mjera privremenog oduzimanja slobode nekom licu, koje je samo osumnjičeno da je počinilo neko krivično djelo i da i tužilac, a posebno sud, mora da vodi računa da li stvarno postoje razlozi za nečije zadržavanje u pritvoru. Tužilac se ovdje često nađe u veoma delikatnoj situaciji kada zbog težine djela i odjeka izvršenja nekog krivičnog djela u javnosti imamo očekivanje i javnosti i oštećenih da će se osumnjičeni zadržati u pritvoru. Sa druge strane tužilac ima zakonska ograničenja i sve veće insistiranje sudova, pa i pojedinih međunarodnih organizacija, na zaštiti ljudskih prava i sloboda u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Zašto tužioci puštaju osumnjičene koje hapsi policija?