Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

mail print fav manja slovaveca slova

Kako ocjenjujete rad tužilaštava nakon provedene reforme i šta je najznačajnije urađeno?

Značajno je unaprijeđen rad tužilaštava u pogledu efikasnijeg vođenja i završavanja istraga, ali moramo biti svjesni da ima i opravdanih kritika, posebno kada je riječ o kvalitetu i brzini vođenja istraga. Napravljen značajan pomak u radu na predmetima ratnih zločina, kao i predmetima organizovanog i privrednog kriminala. U saradnji sa policijom otkriveno je i procesuirano više grupa osumnjičenih za krivična djela pranja novca, trgovine drogom, falsifikate javnih isprava, trgovinom ljudima, krađom automobila i dr.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nerijetko se čuju kritike da su tužilaštva najslabija karika u pravosudnom sistemu?

Tužilaštva nisu najslabija karika u lancu pravosuđa ili institucija koje se bore protiv kriminala, ali jesu dežurni krivac i alibi za sve one koji ne rade svoj posao kako treba. Ne tvrdim da nemamo slabosti i da nema propusta u radu tužilaca, ali ne stoji ocjena da su uvijek tužioci krivi što neka istraga nije završila podizanjem optužnica ili osuđujućom presudom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Zašto tužioci puštaju osumnjičene koje hapsi policija?

To se ne dešava često, ali kada se desi, iz razumljivih razloga, izaziva veliku pažnju javnosti. Pravo je tužioca da podnese prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenom, s tim da tužilac mora da navede i zakonske razloge za određivanje pritvora. U određenim slučajevima sudije ne dijele naše mišljenje, pa u skladu sa svojim ovlašćenjima ne određuju pritvor. Ovdje moram istaći da je pritvor jedna restriktivna mjera privremenog oduzimanja slobode nekom licu, koje je samo osumnjičeno da je počinilo neko krivično djelo i da i tužilac, a posebno sud, mora da vodi računa da li stvarno postoje razlozi za nečije zadržavanje u pritvoru. Tužilac se ovdje često nađe u veoma delikatnoj situaciji kada zbog težine djela i odjeka izvršenja nekog krivičnog djela u javnosti imamo očekivanje i javnosti i oštećenih da će se osumnjičeni zadržati u pritvoru. Sa druge strane tužilac ima zakonska ograničenja i sve veće insistiranje sudova, pa i pojedinih međunarodnih organizacija, na zaštiti ljudskih prava i sloboda u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Da li su tužioci pod pritiskom politike ili mafije?

Tužioci su danas najusamljeniji u borbi protiv kriminala, gdje u novom sistemu  imaju mnoge protiv sebe. Nisam dosada pročitao ili čuo ni jedan pozitivan komentar na račun tužilaštava, pa makar u vezi jednog slučaja gdje je tužilaštvo podiglo optužnicu, a imali smo bezbroj napada, uvreda, omalovažavanja, prijetnji i čega sve ne.

Pritisci na tužilaštva vrše se na razne načine. To se ne čini na taj način da neko tužioca pozove i kaže mu ili zaprijeti da mora na određeni način riješiti neki predmet ili na drugi način koji bi podrazumijevao postojanje dokaza da se vrši pritisak. Pritisci na tužilaštva ostvaruju se uglavnom  putem medija tvrdnjama kako tužioci iz određenih razloga ne žele da otvore neku istragu ili nekog optuže, da su ti tužioci nesposobni, korumpirani, da ne rade posao za koji su dobro plaćeni i sl. Iza ovakvih izjava i natpisa stoje oni koji imaju određeni interes da se u javnosti stvori utisak da su neka lica kriminalci, a da ih tužilaštva ne žele da gone, te se na taj način nastoji izvršiti pritisak na tužioce. Ovdje svakako treba razlikovati korektne i konstruktivne kritike na rad tužilaštava koji se mogu čuti ili pročitati u medijima ili ukazivanje na kriminalne radnje pojedinaca gdje stvarno postoji sumnja da je počinjeno krivično djelo. Druga vrsta pritisaka vrši se na način da se direktnim ili indirektnim prijetnjama pokušaju zaplašiti tužioci. U određenim slučajevima te prijetnje su bile veoma ozbiljne zbog čega su tužioci morali imati, a neki i sada imaju, fizičku zaštitu. Posao tužioca je takav da podrazumijeva da on mora da izdrži sve napade i pritiske, te da svoje odluke donosi prije svega u skladu sa zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Postoje optužbe za korupciju u pravosuđu. Da li su Vam poznati takvi slučajevi i ko je od tužilaca sankcionisan zbog korupcije i mita?

U našoj svakodnevnici možete čuti da korupcija postoji svagdje. Za ovih šest godina nisam dobio, ne prijavu, već bilo kakvu informaciju da je neki tužilac korumpiran. Volio bih kada bi mi neko dostavio takvu informaciju i sve bih preduzeo da mi u Republičkom tužilaštvu provedemo tu istragu. Evo, koristim priliku da pozovem sve one koji znaju da neki sudija ili tužilac, lično ili preko nekog trećeg lica, traži novac za neku svoju uslugu iz domena njegovih ovlašćenja, da me lično o tome obavijeste.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh