Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Republičko javno tužilaštvo
Republike Srpske

mail print fav manja slovaveca slova

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Cilj ovog zakona je:

  • da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost tih javnih organa,
  • da se ustanovi da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da objave informacije, i
  • da omogući svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i da daje komentar na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

Ovim zakonom se olakšava i promoviše, u najvećoj mjeri, i bez odlaganja objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj prihvatljivoj cijeni.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh