• logo
 • osnovna stranica
 • Republičko javno tužilaštvo
  Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Oglas za prijem 5 izvršilaca po osnovu ugovora o djelu

  15.07.2022.  REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

  POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

  ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA

  BANJA LUKA

  Broj: A-313/22

  Dana: 15.07.2022. godine


  Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:39/16) i člana 5. Memoranduma o saradnji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta ’’Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza3’’ (broj: 13-09-11-2257-1/2022), zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca – specijalni tužilac o b j a v lj u j e


  O G L A S


  za angažovanje pet (5) izvršilaca po osnovu ugovora o djelu, a na poslovima uređivanja arhivske građe u Republičkom javnom tužilaštvu, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

  Opis poslova: detaljno pregledanje svakog predmeta pojedinačno, izdvajanje predmeta kojima je istekao rok čuvanja (otpis arhive), evidencija manuelnih predmeta uz provjeru roka čuvanja, fizičko uređivanje predmeta, popisivanje i slaganje prema evidenciji roka čuvanja, skeniranje dokumentacije, evidencija predmeta u odgovarajućoj elektronskoj bazi, vršenje indeksacije predmeta, odnosno unos informacija o broju predmeta i strankama u odgovarajući elektronski modul.

  Uslovi za obavljanje posla: VSS ili SSS

  POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

  Za ispunjavanje uslova iz oglasa, kandidat je dužan priložiti:

  1. biografiju (CV) i

  2. diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)

  3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani). Uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

  Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom, Komisija za izbor će obaviti intervju. O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni telefonskim putem, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i konktakt telefon.

  Sa izabranim kandidatima potpisaće se Ugovor o djelu na period od 109 (sto devet) radnih dana sa mogućnošću produženja/skraćenja ugovora u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu. Za svaki dan angažovanja, izvršiocima će biti isplaćena neto naknada u visini od 30,00 KM.

  Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici tužilaštva.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

  Prijave na oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu:

  Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, ulica Bana Lazarevića 15, Banja Luka.         

  Prikazana vijest je na:
  51 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Oglas za prijem 5 izvršilaca po osnovu ugovora o djelu

  15.07.2022.  REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

  POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

  ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA

  BANJA LUKA

  Broj: A-313/22

  Dana: 15.07.2022. godine


  Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:39/16) i člana 5. Memoranduma o saradnji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala u zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru projekta ’’Podrška pravosuđu Bosne i Hercegovine – Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa, faza3’’ (broj: 13-09-11-2257-1/2022), zamjenik glavnog republičkog javnog tužioca – specijalni tužilac o b j a v lj u j e


  O G L A S


  za angažovanje pet (5) izvršilaca po osnovu ugovora o djelu, a na poslovima uređivanja arhivske građe u Republičkom javnom tužilaštvu, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

  Opis poslova: detaljno pregledanje svakog predmeta pojedinačno, izdvajanje predmeta kojima je istekao rok čuvanja (otpis arhive), evidencija manuelnih predmeta uz provjeru roka čuvanja, fizičko uređivanje predmeta, popisivanje i slaganje prema evidenciji roka čuvanja, skeniranje dokumentacije, evidencija predmeta u odgovarajućoj elektronskoj bazi, vršenje indeksacije predmeta, odnosno unos informacija o broju predmeta i strankama u odgovarajući elektronski modul.

  Uslovi za obavljanje posla: VSS ili SSS

  POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

  Za ispunjavanje uslova iz oglasa, kandidat je dužan priložiti:

  1. biografiju (CV) i

  2. diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)

  3. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani). Uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

  Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom, Komisija za izbor će obaviti intervju. O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni telefonskim putem, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i konktakt telefon.

  Sa izabranim kandidatima potpisaće se Ugovor o djelu na period od 109 (sto devet) radnih dana sa mogućnošću produženja/skraćenja ugovora u skladu sa raspoloživim sredstvima za ovu namjenu. Za svaki dan angažovanja, izvršiocima će biti isplaćena neto naknada u visini od 30,00 KM.

  Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici tužilaštva.

  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

  Prijave na oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu:

  Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, ulica Bana Lazarevića 15, Banja Luka.